Seanca dëgjimore

I dashur lexues

Jo të gjithë mund ta shpjegojnë problemin e tyre nëpërmjet e-mailit dhe për këtë arsye disa njerëz preferojnë më mirë një bisedë të drejtpërdrejtë sesa komunikim me e-mail. Nëse edhe ti je njëri prej tyre, atëherë ti mund të kërkosh një takim të drejtpërdrejtë me mua këtu dhe unë do të jem në dispozicionin tënd për një ose më shumë seanca dëgjimore.

Seancat dëgjimore ofrohen kundrejt një kontributi financiar, i cili jepet vetëm një herë. Kontributi ndihmon shumë vazhdimësinë dhe mirëmbajtjen e faqes. Nuk ka ndonjë shifër të përcaktuar për shumën e kontributit dhe as ndonjë kufi minimal. Madje, mund të mos kontribuosh fare nëse mbetesh i pakënaqur nga seanca dëgjimore.

Sinqerisht
Ardi

Related Posts with Thumbnails
blog comments powered by Disqus
Respektoni punën e të tjerëve.
Mos i vidhni artikujt e youalbania.com

Nëse doni të mbushni faqen tuaj me artikuj rreth seksit dhe dashurisë, bëjeni këtë nëpërmjet punës tuaj personale dhe jo duke vjedhur.